S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

Naša cena 27,95 EUR
Skladom
Naša cena 43,95 EUR
Skladom
Naša cena 31,95 EUR
Skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 19,00 EUR
Skladom

» Reklamačný poriadok

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIA TOVARU

NÁKUP CEZ INTERNET

Záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru, jej dĺžka je 24 mesiacov v prípade fyzických osôb - nepodnikateľov, v prípade podnikateľov s platným IČO sa riadime Obchodným zákonníkom, záručná doba je 12 mesiacov. Tovar môžete v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia vrátiť a to bez udania dôvodu.

 1. Ak máte v blízkosti našu prevádzku – predajňu (D-Šport, Námestovo, ul. Miestneho priemyslu č.1284, 029 01 – objekt A-Shopu), prineste tovar k nám, ako by bol zakúpený priamo na predajni. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru, ktorá slúži ako záručný list, alebo záručný list ak bol vydaný a dodací list, ktoré ste dostali s tovarom. V prípade, že nemáte možnosť doručiť reklamovaný tovar osobne, zašlite tovar na adresu prevádzky - predajne.  Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 2. Pri odovzdaní výrobku osobne v predajni nezabudnite priložiť originál záručného listu ak bol vystavený alebo kópiu faktúry, ktorá slúži ako záručný list.
 3. Ak reklamáciu odôvodnene nezamietneme, závady budú v záručnej dobe bezplatne odstránené a výrobok bude dodaný späť k Vám.

Reklamačný formulár na stiahnutie TU

ČO S NEPOTVRDENÝM ZÁRUČNÝM LISTOM PRI NÁKUPE CEZ INTERNET?

Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru) a nepotvrdený záručný list (pokiaľ sa k tovaru bežne dodáva, v opačnom prípade slúži na preukázanie záruky daňový doklad). Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme, z dôvodu možnosti vrátenia tovaru zákazníkom do 14 odo dňa prevzatia tovaru. 

 1. Záručný list Vám potvrdíme, ak nastane problém s tovarom. Nemusíte sa obávať žiadnych komplikácií. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť podľa postupu nižšie počas celej záručnej doby tovaru. Táto možnosť vyhovuje väčšine zákazníkov.
 2. Niektorí zákazníci preferujú potvrdenie záručného listu hneď od začiatku. Ak máte rovnaký nárok, radi Vám vyhovieme. 

Postup pre potvrdenie záručných listov (pri reklamácií alebo 14 dní odo dňa prevzatia tovaru): 

 1. Záručný list si môžete nechať potvrdiť v predajni, kde ste zakúpili tovar. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list.
 2. Potvrdenie záručného listu je možné aj poštou, zaslaním originálu záručného listu, kópie faktúry a dodacieho listu na adresu nižšie. Záručný list Vám potvrdíme a zašleme na Vašu poštovú adresu.  

NÁKUP V PREDAJNI

Pri reklamácií tovaru zakúpeného v predajni (viď. kontakt), sa Vám naši predavači budú radi venovať a prípadné reklamácie sa budú snažiť vybaviť k Vašej spokojnosti.

Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom alebo dokladom o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa nižšie uvedených podmienok, bezplatné.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu kupujúcemu zaniká:

 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

Daša Jevjáková                           Prevádzka: D-Šport, ul. Miestneho priemyslu 1248, 02901 Námestovo
D-šport
Slnečná 165/22
029 01 Námestovo
jevjakova@orava.sk
0915 815 016

V Námestove 01.01.2019


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Cooperation proposal
FerneAboke
30.07.2020 09:23
MmNiNDk1